BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

     

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect Tense) với tương lai chấm dứt tiếp diễn (Future Perfect Continuous) là hai trong những thì cơ bản nhất của ngữ pháp giờ Anh. Trong môi trường xung quanh ngoại ngữ, hai thì này được sử dụng khá phổ cập và quan tiền trọng. Dưới đây giangdien.com.vn tổng hợp kỹ năng và kiến thức cơ bản về 2 thì bên trên và các dạng bài tập thì tương lai hoàn thành và tương lai kết thúc tiếp diễn để bạn thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

*

CẤU TRÚC THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

+ S + will + have + Ved/PII + …

– S + will not (won’t) + have + Ved/PII + …

? Will + S + have + Ved/PII + …?

Cách dùng: thì tương lai chấm dứt sử dụng nhằm biểu đạt các vấn đề hoặc hành động nào đó hoàn thành trước mốc thời điểm xác định sống tương lai.

Thì tương lai hoàn thành còn biểu đạt sự việc/hành động ngừng trước sự việc/hành cồn khác trong những năm tương lai.

Dấu hiệu nhận ra thì TLHT là gì?

– By + mốc thời gian

– By then

– By the kết thúc of +

CẤU TRÚC THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

+ S + will + have + been + Ving + …

– S + will not (won’t) + have + been + Ving + …

? Will + S + have + been + Ving + …?

Cách dùng: thì tương lai chấm dứt tiếp diễn mô tả về hành động ra mắt và sẽ kéo dài liên tục đến một mốc thời gian trong tương lai.

Dấu hiệu nhận ra thì tương lai dứt tiếp diễn:

– By … for (khoảng thời gian).

– By then – By the time.


BÀI TẬP VỀ THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Bài 1: phân chia dạng đúng các động từ bỏ sau

1.Kim _____________ (finish) these courses next week.

2. When phái mạnh arrive, my family __________ (go) to bed.

3. By next month, my sister _________ (learn) English for 4 years.

4. ______ it __________ (stop) raining by tomorrow evening?

5. By next year, I __________ (live) in Paris for 2 years.

6. My older sister _______________ (write) these novels for 8 months by the kết thúc of this week.

7. ______ you ___________ (live) in Korea for 5 months by the kết thúc of this week.

8. When his brother arrive, they _________ (have) dinner tomorrow.

9. Tien Cookie __________ (write) a new song by the kết thúc of this year.

10. Linh ____________ (learn) English for 8 years by the over of next year.

11. Next moth is Bean and Lim’s 15th wedding anniversary. They ___________ (marry) for 15th years.

12. By the over of the month, Jim _________ (been) L.A for 3 years.

13. Hien’s mother ______________ (cook) dinner for 2 hours by the time her best friends arrive at her house.

14. Dung ____________ (play) tennis to 7 p.m.

Xem thêm: Phương Pháp Bảo Quản Đúng Cách Bảo Quản Áo Da Không Bị Nổ Đơn Giản

15. By 8 p.m, Kien ______________ (wait) for his girlfriend for 30 minutes.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) trong các câu dưới đây

1.Phong will have playing football for 3 years if he plays again this week.

2. Her VCD will been published by the over of that month.

3. They will taken a IELTS kiểm tra by tomorrow morning.

4. By Monday, Quynh will come back Vietnam with her family.

5. By next month, Viet’s family will live in that house for three decades.

Bài 3: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi

1.This is Lan’s nineth year of teaching experience.

➔ Lan __________________________________________.

2. Minh will be cold until I close the window.

➔ Minh ______________________________________________. (sweat)

3. Nguyen Nhat Anh will have written a new book by the over of this year.

➔ A new book _________________________________________.

4. Mr.Bean will hotline hers and she must think about his proposal before that.

➔ Mr.Bean ____________________________________________. (consider)

5. My brother will have been writing these novels for 2 months by the kết thúc of this month.

➔ These novels ________________________________________.

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.will have finished (diễn tả việc hoàn thành khóa học tập tại thời gian trong tương lai)

2. Will have gone (When S + VHTĐ, S + will have Ved/PII)

3. Will have been learning (dấu hiệu: by next month)

4. Will it have rained…?(dấu hiệu: by tomorrow evening)

5. Will have been living (dấu hiệu: by next year)

6. Will have been writing (dấu hiệu: for 8 months by the over of this week)

7. Will you have been living…? (dấu hiệu: for 5 months by the over of this week)

8. Will have had (When S + VHTĐ, S + will have Ved/PII)

9. Will have written (dấu hiệu: by the kết thúc of this year)

10. Will have been learning (dấu hiệu: for 8 years by the kết thúc of next year)

11. Will have been married (diễn tả việc tổ chức lễ kỉ niệm tại thời gian trong tương lai)

12. Will have been (dấu hiệu: by the over of the month)

13. Will have been cooking (dấu hiệu: by the time)

14. Will have played (dấu hiệu: to lớn 7 p.m)

15. Will have been waiting (dấu hiệu: by 8 p.m)

Bài 2:

1.will have playing ➔ will have been playing (thiếu been)

2. Will been published ➔ will have been published (thiếu have)

3. Will taken ➔ will have taken (thiếu have)

4. Will come ➔ will have come (dấu hiệu: by Monday buộc phải không phân chia ở sau này đơn)

5. Will live ➔ will have lived (dấu hiệu: by next month nên không phân tách ở sau này đơn)

Bài 3:

1.Lan will have been teaching for nine years this year.

2. Minh will have been sweated cold until I close the window.

3. A new book will have been written by Nguyen Nhat Anh by the end of this years

4. Before Mr.Bean calls hers , she will have been considering about his proposal all the time.

5. These novels will have been being written by my brother for 2 months by the end of this month.

Xem thêm: Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Khó, Cách Để Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Nắm vững định hướng và thực hành bài tập thì tương lai kết thúc và TLHT tiếp diễn sẽ giúp các bạn có tác dụng cao trong kiểm tra.