Bài tập thì hiện tại đơn trong tiếng anh

     

Thì bây giờ đơn không còn khó như các bạn nghĩ đâu. Để cụ chắc kiến thức về thì ngữ pháp này, hãy thuộc giangdien.com.vn luyện tập qua những bài tập thì lúc này đơn bên dưới đây. Đừng quên check đáp án bên dưới để rất có thể tự review bài làm của bản thân nhé!

> cấu trúc và bí quyết dùng chuẩn chỉnh xác của thì bây giờ đơn 

> cấu tạo và cách dùng thì bây giờ hoàn thành


> học tiếng Anh sống đâu tốt nhất?

> vị trí cao nhất 3 phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất nắm giới

Cùng xem lại các cách dùng, kết cấu của thì hiện tại đơn qua đoạn clip trên nhé! 

Các bài xích tập thì lúc này đơn dưới đây đều ở mức cơ bản, chắc hẳn rằng các bạn sẽ làm được ? Đừng xem lời giải trước khi ngừng bài tập nhé ? Còn nếu như bạn vẫn chưa cố chắc kỹ năng thì hãy theo dõi clip dưới trên đây nhé! bên cạnh ra, chúng ta cũng có thể tham khảo phương pháp học giờ Anh toàn vẹn tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn trong tiếng anh

Khoá học trực tuyến giangdien.com.vn ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho những người mất gốc. Bạn có thể học gần như lúc phần nhiều nơi rộng 200 bài học, hỗ trợ kiến thức toàn diện, thuận tiện tiếp thu với cách thức Gamification.


MỤC LỤC
Ẩn
Khoá học trực đường dành cho:
BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:
bài xích 1: Điền trợ cồn từ sinh hoạt dạng đậy định.
bài bác 2: lựa chọn dạng đúng của từ.
bài bác 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc.
bài bác 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc.
bài bác 5: Viết lại thành câu trả chỉnh.
Khoá học tập trực tuyến đường dành cho:
bài bác 6: ngừng đoạn đối thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ.
ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
bài bác 1:
bài 2:
bài xích 3:
bài bác 4:
bài bác 5:
bài 6:
Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ chúng ta mất nơi bắt đầu Tiếng Anh hoặc mới bước đầu học giờ Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ chúng ta có quỹ thời gian eo khiêm tốn nhưng vẫn muốn muốn xuất sắc Tiếng Anh

☀ Các bạn có nhu cầu tiết kiệm túi tiền học giờ đồng hồ Anh nhưng lại vẫn đạt tác dụng cao


TÌM HIỂU KHOÁ HỌC ONLINE

Trước lúc bắt đầu, hãy với mọi người trong nhà xem đoạn clip dưới trên đây để ghi nhớ lại kỹ năng và kiến thức và chuẩn bị làm bài xích tập thì hiện tại đơn một cách tốt nhất có thể nhé!

Let’s start!

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:

Bài 1: Điền trợ hễ từ sinh hoạt dạng che định.

1. I ………. Lượt thích tea.

2. He ………. Play football in the afternoon.

3. You ………. Go khổng lồ bed at midnight.

4. They……….do the homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. Live in a big house.

8. The cat ………. Lượt thích me.

Bài 2: lựa chọn dạng đúng của từ.

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a trắng coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary & Marcus eat outeats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to lớn bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc.

1. She (not study) ………. On Saturday.

2. He (have) ………. A new haircut today.

3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

5. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she (like)……….Literature.

7. My sister (wash)……….the dishes every day.

8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc.

1. My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________

2. He (stay) up late? (sometimes) => ____________

3. I (do) the housework with my brother. (always) => ____________

4. Peter and Mary (come) khổng lồ class on time. (never) => ____________

5. Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________

6. You (go) shopping? (usually) => ____________

7. She (cry). (seldom) => ____________

8. My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5: Viết lại thành câu trả chỉnh.

Eg: They/ wear suits khổng lồ work? => do they wear suits to work?

1. She/ not/ sleep late on weekends =>________

2. We/ not/ believe/ ghost=>________

3. You/ understand the question? =>________

4. They/ not/ work late on Fridays =>________

5. David/ want some coffee? =>________

6. She/ have three daughters =>________

7. When/ she/ go to lớn her Chinese class? =>________

8. Why/ I/ have to lớn clean up? =>________

ĐỌC THÊM 6 vẻ ngoài vàng nhằm nói giờ Anh như gió

Khoá học trực con đường giangdien.com.vn ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho những người mất gốc. Bạn có thể học các lúc số đông nơi hơn 200 bài bác học, hỗ trợ kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương thức Gamification.

Khoá học trực tuyến đường dành cho:

☀ các bạn mất cội Tiếng Anh hoặc mới ban đầu học tiếng Anh nhưng chưa tồn tại lộ trình phù hợp.

☀ chúng ta có quỹ thời gian eo không lớn nhưng vẫn hy vọng muốn xuất sắc Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học giờ đồng hồ Anh mà lại vẫn đạt công dụng cao


Bài 6: dứt đoạn hội thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ.

Xem thêm: Cách Lấy Lại Số Điện Thoại Khi Mất Sim, Cách Báo Mất Sim

My cousin, Peter, (have)……….. A dog. It (be)……….. An intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name (be)……….. Kiki and it (like)……….. Eating pork. However, it (never/ bite) ……….. Anyone; sometimes it (bark)……….. When strange guests visit. Khổng lồ be honest, it (be)……. Very friendly. It (not/ like)……….. Eating fruits, but it (often/ play)……….. With them. When the weather (become)……….. Bad, it (just/ sleep)……….. In his cage all day. Peter (play)……….. With Kiki every day after school. There (be)……….. Many people on the road, so Peter (not/ let)……….. The dog run into the road. He (often/ take)……….. Kiki lớn a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)……….. Naughty, but Peter loves it very much.

*
bài tập thì bây giờ đơn

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1: 

1. I don’t like tea.

2. He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go khổng lồ bed at midnight.

4. They don’t vì chưng the homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live in a big house.

8. The mèo doesn’t like me.

Bài 2: 

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a trắng coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary and Marcus eat out/ eats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going khổng lồ bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: 

1. She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30.

4. Peter doesn’t study very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I like Math và she likes Literature.

7. My sister washes the dishes every day.

8. They don’t have breakfast every morning.

Bài 4: 

1. => My brothers often sleep on the floor.

2. => Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

3. => I always bởi the housework with my brother.

4. => Peter and Mary never come to class on time.

5. => Why does Johnson always get good marks?

6. => Do you usually go shopping?

7. => She seldom cries.

8. => My father never has popcorn.

Bài 5: 

1. She doesn’t sleep late on weekends.

2. We don’t believe in ghost.

3. Vì chưng you understand the question?

4. They don’t work late on Fridays.

5. Does David want some coffee?

6. She has three daughters.

7. When does she go khổng lồ her Chinese class?

8. Why vì I have lớn clean up?

Khoá học tập trực đường dành cho:

☀ chúng ta mất nơi bắt đầu Tiếng Anh hoặc mới ban đầu học giờ Anh nhưng chưa xuất hiện lộ trình phù hợp.

☀ các bạn có quỹ thời gian eo thanh mảnh nhưng vẫn muốn muốn giỏi Tiếng Anh.

Xem thêm: Mình Từng Yêu Nhau Như Thế Cớ Sao Thế Này, Lời Bài Hát Đừng Xin Lỗi Nữa (La La Ost)

☀ Các bạn muốn tiết kiệm ngân sách chi tiêu học tiếng Anh tuy vậy vẫn đạt công dụng cao


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="giangdien.com.vn ONLINE"> TỚI TRANG HỌC ONLINE

Bài 6: 

My cousin, Peter, (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big đen eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like/ doesn’t like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let/ doesn’t let the dog run into the road. He (often/ take) often takes Kiki to a large field lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Hãy “note” lại các lỗi không nên mình chạm mặt phải lúc làm bài bác tập về thì hiện tại đơn nhé. Bao gồm như vậy lần sau chúng mình mới tránh ngoài được phần đa lỗi không đúng khi áp dụng thì này đấy. Các chúng ta có thể rèn luyện thêm nhiều bài bác tập thú vị, có lợi khác trên Học giờ đồng hồ Anh online. Với hãy tham khảo thêm cách “Một tháng xóa mù giờ Anh” thuộc giangdien.com.vn tại phía trên nhé!


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="giangdien.com.vn ONLINE"> GIAO TIẾP TIẾNG ANH SAU 6 THÁNG