Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 10

     

Với mong muốn mang lại cho chúng ta học sinh lớp 10 gồm thêm những tài liệu học tập tập, giangdien.com.vn trình làng Bài tập về mệnh đề dục tình môn tiếng Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 10

Bài tập về mệnh đề tình dục môn giờ đồng hồ Anh lớp 10 là tư liệu hữu ích bao gồm 12 trang, tuyển tập toàn thể lý thuyết về khái niệm mệnh đề quan hệ nam nữ là gì, các dạng mệnh đề quan hệ giới tính và các dạng bài tập trắc nghiệm giờ Anh không giống nhau giúp bạn đọc củng cố kỹ năng và kiến thức đã học hiệu quả. Sau đó là nội dung chi tiết mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bài tập về mệnh đề quan hệ nam nữ môn giờ Anh lớp 10

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG.

Hướng dẫn chúng ta đọc một số cách dử dụng đại từ quan hệ giới tính hay biện pháp dùng who whom which that whose phổ cập nhất đặc biệt sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm rất là thú vị.


1. 1 Định nghĩa

- Mệnh đề dục tình là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bằng những đại từ, trạng từ dục tình quan hệ: Who, What, Which, That…vvv

- Mệnh đề quan hệ đứng sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ, gồm chức năng bổ sung ý nghĩa như 1 tính từ bỏ nên có cách gọi khác là mệnh đề tính ngữ.

VD: + I live in Hanoi where you visited last year

Mệnh đề quan hệ: Where you visited last year là mệnh đề có công dụng làm rõ nghĩa hơn mang đến danh từ bỏ Hanoi, câu này thực hiện đại từ quan hệ “Where” nhằm nối mệnh đề bao gồm với mệnh đề phụ

1. 2 những loại mệnh đề quan liêu hệ

WHO : dùng cầm cho nhà từ - chỉ người

WHOM : dùng núm cho danh từ - chỉ người

WHICH : dùng núm cho danh từ bỏ - vật

WHEN : dùng nỗ lực cho thời gian

WHERE : dùng gắng cho địa điểm chốn

THAT : dùng nuốm cho tất cả các chữ bên trên ( bao gồm 2 nước ngoài lệ coi phần bên dưới )

WHOSE : dùng nuốm cho sở hữu,người / vật

OF WHICH : dùng rứa cho giangdien.com.vn vật

WHY : dùng nạm cho lý do ( reason /cause )


+ WHO, WHOM, WHICH, THAT có thể được lược bỏ khi bọn chúng là tân ngữ của MĐQH.

1. WHO:

- thống trị từ vào mệnh đề quan hệ

- thay thế cho danh tự chỉ người

… N (person) + WHO + V + O

2. WHOM:

- làm cho túc từ mang lại động từ vào mệnh đề dục tình - sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ người

…. . N (person) + WHOM + S + V

Ở địa chỉ túc từ, whom rất có thể được thay bằng who.

Ex: I‟d lượt thích to talk khổng lồ the man whom / who met at your birthday party.

3. WHICH:

- cai quản từ hoặc túc từ vào mệnh đề tình dục - sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ vật

…. N (thing) + WHICH + V + O

…. N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT:

- rất có thể thay thế cho địa chỉ của who, whom, which vào mệnh đề dục tình quan hệ xác định * những trường hợp hay được sử dụng “that”:

- khi đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất

- khi đi sau các từ: only, the first, the last

- khi danh từ bỏ đi trước bao gôm toàn bộ cơ thể và vật

- lúc đi sau những đại từ bỏ bất định, đại từ bao phủ định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met. It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.


* những trường phù hợp không dùng that:

- trong mệnh đề quan hệ không xác định

- sau giới từ

5. WHO:

dùng để chỉ giangdien.com.vn cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng „s

…. . N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

- Mệnh đề tình dục xác định: Là mệnh đề quan hệ cần sử dụng đề bổ sung ý nghĩa mang lại danh tự đứng trước, giả dụ thiếu mệnh đề quan hệ giới tính thì nghĩa của danh từ không được rõ ràng, người nghe, đọc tất yêu hiểu được.

VD: The man who is wearing the xanh sweater is my husband

- Mệnh đề tình dục không xác định: dùng để làm giải thích thêm cho danh từ bỏ đứng trước, nếu thiếu mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định thì danh từ vẫn đang còn nghĩa rõ ràng.

VD: I live in Hanoi where you visited last year.

6. WHY: khởi đầu cho mệnh đề quan hệ nam nữ chỉ lý do, thường nuốm cho các for the reason, for that reason.

…. . N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don‟t know the reason. You didn"t go to school for that reason. → I don‟t know the reason why you didn"t go khổng lồ school.

7. WHERE: thay thế sửa chữa từ chỉ địa điểm chốn, thường cố cho there …. N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn"t very clean. We stayed at that hotel. → The khách sạn where we stayed wasn"t very clean.

→ The khách sạn at which we stayed wasn"t very clean.

8. WHEN: sửa chữa từ chỉ thời gian, thường cố kỉnh cho từ then …. N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vì chưng you still remember the day? We first met on that day.

→ vị you still remember the day when we first met?

→ vày you still remember the day on which we first met? I don‟t know the time. She will come back then.


→ I don‟t know the time when she will come back.

2. Các đại từ, trạng từ quan hệ tình dục trong tiếng Anh

2. 1 những đại từ quan hệ nam nữ trong giờ Anh

Đại từ quan hệ phương pháp dùng và ví dụ:

Who làm chủ ngữ, dùng đại diện cho tất cả những người The women who is long hair is my teacher which quản lý ngữ hoặc tân ngữ, dùng đại diện thay mặt cho thứ vật, rượu cồn vật

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó The book which is on the table is Ho chi Minh tác giả whose dùng để chỉ sự mua cho khắp cơ thể và đồ gia dụng The man whose yellow oto you see is your new boss

whom Dùng đại diện cho tân ngữ chỉ bạn The girl whom you met yesterday in my house is my sister

That Dùng thay mặt cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt quan trọng trong mệnh đề quan tiền hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được) The book that is on the table is Ho bỏ ra Minh auther

My father is the person that I admire most

2. 2 những trạng từ quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh Trạng từ

Cách sử dụng &Ví dụ

When thay thế sửa chữa cho cụm thời hạn The month when you visited your mother Where thay thế cho xứ sở The place where we married

Why sửa chữa thay thế cho lí do The reason why he left me

3. Giới trường đoản cú đi với đại từ quan hệ trong giờ đồng hồ Anh

- khi Whom với Which là tân ngữ của giới từ thì trong giờ Anh trang trọng giới từ được đặt trước đại từ quan liêu hệ. Mà lại thường thì giới trường đoản cú được gửi về cuối mệnh đề và trong trường vừa lòng này mệnh đề dục tình xác định có thể lược bỏ đại từ quan hệ hoặc dùng that sửa chữa cho whom và which

- VD: The man about whom you are talkingis my brother

The picture at which you are looking is very expensive

NHỮNG LƯU Ý lúc DÙNG ĐẠI TỪ quan tiền HỆ

1. Khi nào dùng dấu phẩy ?

Khi danh tự đứng trước who ,which,whom. . . Là :

+ Danh từ riêng biệt ,tên

Ha Noi , which . . . .

Mary ,who is . . .

+ bao gồm this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :

This book ,which . . . .

+ gồm sở hữu đứng trước danh trường đoản cú :

My mother ,who is . . . .

+ Là thứ duy nhất ai cũng biết : ( Sun ( khía cạnh trời ) ,moon ( phương diện trăng )

The Sun ,which . . .

2. Đặt vết phẩy ở chỗ nào ?

- ví như mệnh đề quan tiền hệ chính giữa thì sử dụng 2 vết phẩy đặt tại đầu với cuối mệnh đề


My mother , who is a cook , cooks very well

- nếu như mệnh đề quan hệ giới tính ở cuối thì dùng một lốt phẩy đặt tại đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề cần sử dụng dấu chấm .

This is my mother , who is a cook .

3. Bao giờ có thể lược quăng quật đại từ quan hệ tình dục WHO ,WHICH ,WHOM. . .

- khi nó có tác dụng túc từ cùng phía trước nó không tồn tại dấu phẩy ,không bao gồm giới trường đoản cú ( whose không được bỏ

This is the book which I buy.

Xem thêm: Cách Làm Sữa Hạt Điều Rang Có Làm Sữa Được Không, 5 Cách Làm Sữa Hạt Điều Thơm Ngon Tại Nhà

Ta thấy which là túc từ ( nhà từ là I ,động tự là buy ) ,phía trước không tồn tại phẩy xuất xắc giới trường đoản cú gì cả nên hoàn toàn có thể bỏ which đi :

-> This is the book I buy.

This is my book , which I bought 2 years ago.

Trước chữ which có dấu phẩy bắt buộc không thể vứt được .

This is the house in which I live .

Trước which bao gồm giới từ bỏ in đề xuất cũng không vứt which được.

This is the man who lives near my house.

Who là nhà từ (của hễ từ lives) đề xuất không thể bỏ nó được .

...............

EXERCISE RELATIVE CLAUSES

Ex1: Fill in the blank with the correct relative pronoun.

1. There are eighteen different kinds of penguins ______ live south of the equator.

2. Thank you very much for the present ______ you sent me.

3. This is Mrs. Jones, ______ son won the championship last year.

4. His girlfriend, ______ he trusted absolutely, turned out to be an enemy spy.

5. The bus crashed into a queue of people, four of _______ were killed.

6. A man bought in a little girl, ______ hand was cut by flying glass.

7. Mary, ______ boyfriend didn"t turn up, ended by having lunch with Peter.

8. He paid me $5 for cleaning ten windows, most of _______ hadn"t been cleaned for at least a year.

9. In prison they fed us on dry bread, most of ______ was moldy. 10. The chair in _____ I was sitting suddenly collapsed.

11. The bed ______ I slept on has no mattress.

12. The man _______ I was waiting for didn"t turn up.

13. The student with ________ she was nhảy had a slight limb.

Ex2: Put a tick if the relative pronoun in the following sentences can be deleted, & put a cross if it is not.

1. We lit a fire, which soon dried out clothes.

2. The report, which should have taken an hour và a half, took three hours.

3. The children who I was looking after were terribly spoilt.

4. She thanked him for the kind help that she received.

5. There wasn"t any directory in the telephone box from which I was phoning.

6. The man who was driving us didn"t know the way.

7. The Smiths, whose house was destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.

8. The car which we hired from the airport broke down on the road.

9. My boss, who I really wanted to lớn see, was too busy khổng lồ meet anyone.

Xem thêm: Ứng Dụng Hẹn Hò Người Nước Ngoài Tốt Nhất, Mingle Hẹn Hò Người Nước Ngoài

10. Mr. & Mrs. Jones, who were out playing cards, knew nothing of the burglary.