Bài Tập Mệnh Đề If

     

Nếu bạn có nhu cầu nói về một sự kiện rất có thể xảy ra trong tương lai thì bạn phải sử dụng câu điều kiện loại 1. Đây là một phần quan trọng của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, ko chỉ khiến cho bạn nghe nói trôi chảy hơn nhưng còn cho chính mình cơ hội hình thành hầu như câu phức tạp hơn nhiều. Hôm nay, cùng TOPICA NATIVE coi xét kiến thức tổng quát và bài tập câu điều kiện loại 1 chi tiết, khiến cho bạn tự tin rộng khi sử dụng.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề if

1. Câu đk loại 1 là gì?


*

Câu đk loại 1 là một cấu tạo cơ phiên bản cần phải ghi nhận trong giờ đồng hồ Anh


Câu điều kiện loại 1 bao gồm hai mệnh đề, một mệnh đề “if” và một mệnh đề chính. Chúng ta sử dụng các dạng hễ từ khác biệt trong mỗi phần của đk loại 1:

Cấu trúc

: If + Simple Present, Subject + will/won’t + Verb.

Ví dụ 1:

If it rains, I will stay at home. (Nếu trời mưa , tôi sẽ sống nhà.)If I wake up late, I will miss the bus. (Nếu tôi thức dậy muộn, tôi sẽ bỏ lỡ chuyến xe pháo buýt.)

Bạn hoàn toàn có thể đảo ngược sản phẩm tự của các mệnh đề. Nếu mệnh đề “if” đứng trước, thường áp dụng dấu phẩy . Ví như mệnh đề “if” đứng vị trí thứ hai, không đề nghị dấu phẩy.

 I will stay at trang chủ if it rains. (Tôi sẽ trong nhà nếu trời mưa.)

Chúng ta thực hiện ‘ may ‘ hoặc ‘ might ‘ để nói rằng sự kiện sau này là rất có thể xảy ra, nhưng lại không chắc chắn.

Ví dụ 2:

If you need someone lớn help you move, I might be able khổng lồ help. (Nếu bạn phải ai đó giúp cho bạn di chuyển, tôi rất có thể giúp.)If it’s a sunny day tomorrow, we might have a pool party. (Nếu tương lai trời nắng đẹp, bạn cũng có thể tổ chức tiệc bể bơi)

Đôi khi họ sử dụng ‘be going to’ thay vì ‘will’ vào mệnh đề bao gồm để nhấn mạnh một công dụng chắc chắn.

Ví dụ 3:

I’m going to give you twenty pounds if you fix my computer for me. (Tôi sẽ cho chính mình hai mươi bảng nếu khách hàng sửa máy vi tính cho tôi.)I’m going to stay for the weekend if you like. (Tôi đã ở lại vào ngày cuối tuần nếu bạn thích.)If you are not ready, I‘m going to go out without you. (Nếu bạn chưa sẵn sàng, tôi đang đi ra bên ngoài mà không có bạn.)
Để cải thiện trình độ giờ đồng hồ Anh, tăng thời cơ thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa học Tiếng Anh cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày cùng 365 chủ thể thực tiễn. khẳng định đầu ra sau 3 tháng.Học và hội đàm cùng giao viên tự Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa đào tạo và huấn luyện thử, đòi hỏi sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!

2. Bài bác tập câu đk loại 1

Bài tập 1 (điền từ vào khu vực trống)

1. If she ……………….. (invite) me, I ………………. (go)

2. If it …………………. (rain), we ………………… (cancel) the match.

3. If I ……………….. (get) a promotion, I ………………… (buy) a car.

4. If she ………………. (be late), we …………………. (go) without her.

5. If you ………………. (ask) more politely, I ………………… (buy) you a drink.

6. If you …………………. (not behave), I ………………. (throw) you out.

7. If he ……………….. (win) the first prize, his mother ……………… (be) happy.

8. If he ……………….. (get) proper medical care, he ………………. (survive)

9. If the drought ………………… (continue), plants and animals ………………… (perish).

Answer:

1. If she invites me, I will go.

2. If it rains, we will cancel the match.

3. If I get a promotion, I will buy a car.

4. If she is late, we will go without her.

5. If you ask more politely, I will buy you a drink.

6. If you don’t behave, I will throw you out.

7. If he wins the first prize, his mother will be happy.

8. If he gets proper medical care, he will survive.

9. If the drought continues, plants & animals will perish.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Sinh Học 8 Học Kì 1 Môn Sinh Học 8 Năm 2020, Đề Cương Ôn Tập Hk1 Môn Sinh Học 8 Năm 2020

Bài tập 2 (điền từ bỏ vào khu vực trống)

1. If I ……..(to study), I ……..(to pass) the exams.

2. If the sun ………(to shine), we……..(to walk) into town.

3. If he……..(to have) a temperature, he……..(to see) the doctor.

4. If my friends……..(to come), I……..(to be) very happy.

5. If she……..(to earn) a lot of money, she……..(to fly) to New York.

6. If we……..(to travel) lớn London, we……..(to visit) the museums.

7. If you……..(to wear) sandals in the mountains, you……..(to slip) on the rocks.

8. If Rita……..(to forget) her homework, the teacher……..(to give) her a low mark.

9. If they……..(to go) lớn the disco, they……..(to listen) to loud music.

10. If you……..(to wait) a minute, I……..(to ask) my parents.

Answer:

1. If I study , I will pass the exams.

2. If the sun shines , we will walk into town.

3. If he has a temperature, he will see the doctor.

4. If my friends come , I will be very happy.

5. If she earns a lot of money, she will fly khổng lồ New York.

6. If we travel lớn London, we will visit the museums.

7. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.

8. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.

9. If they go to the disco, they will listen khổng lồ loud music.

10. If you wait a minute, I will ask my parents.


Để nâng cấp trình độ giờ đồng hồ Anh, tăng thời cơ thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh cho người đi làm tại TOPICA NATIVE. năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày thuộc 365 chủ đề thực tiễn.

Xem thêm: Đổi Thứ Tự Trang Trong Word, Cách Di Chuyển Các Trang Trên Microsoft Word

cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và thảo luận cùng giao viên trường đoản cú Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa đào tạo thử, kinh nghiệm sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!