Bài tập hóa lý 1 có lời giải

     
*
pdf

16 phương thức và nghệ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm và những công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học: Phần 1
Bạn đang xem: Bài tập hóa lý 1 có lời giải

*
pdf

Đề thi test THPT tổ quốc môn hóa học năm 2020 tất cả đáp án - Sở GD&ĐT tỉnh hà tĩnh (Mã đề 008)


*
pdf

Đề thi thử THPT đất nước môn chất hóa học năm 2020 bao gồm đáp án - Sở GD&ĐT tp hà tĩnh (Mã đề 006)
Xem thêm: Bảng Chia Động Từ Bất Quy Tắc Trong Tiếng Anh, Bảng Động Từ Bất Quy Tắc Trong Tiếng Anh

*
pdf

report " nghiên cứu tổng hợp một trong những dẫn xuất 1,4-dihydropyridin dự kiến có hoạt tính sinh học tập "
Xem thêm: Top 35 Hình Nền Powerpoint Vật Lý, Hình Ảnh Nền Tải Về Miễn Phí

Nội dung

BÀI TẬP HÓA LÝ 1CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÝ 1Bài 1. Tính vươn lên là thiên nội năng của quy trình bay tương đối 1 kg nước ở nhiệt độ T= 423Kvà 1atm. Biết nhiệt bay hơi của nước bởi 2109,2 kJ/kg (xem khá nước như khí lýtưởng và bỏ lỡ thể tích nước nghỉ ngơi pha lỏng).Bài 2. Xác minh nhiệt đốt cháy 1 mol CH4 theo bội nghịch ứng:CH4 (k) + 2O2(k) = CO2 (k) + 2 H2O (l)Cho biết nhiệt chế tạo ra thành tiêu chuẩn chỉnh H0298 (kJ/mol) của những chất CH4 (k), O2,(k),CO2(k) cùng H2O (l) lần lược là : -74,85; 0 ; -393,51 cùng -285,84Bài 3. Ở 25oC nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của H2O (l) theo phản nghịch ứng:H2 (k) + 1/2O2 (k) = H2O (l) là ΔHo298 = -68,37 kcal/mol.Biết Cp(H2) = 6,9 cal/mol.K, Cp(O2) = 7,05 cal/mol.K, Cp(H2O) = 18 cal/mol.K.Tính nhiệt tạo ra thành của H2O (l) sống 90oC ?Bài 4. Triển khai trộn 100g nước sống 90oC với 200g nước ở 10oC, biết sức nóng dungriêng vừa đủ của nước dạng lỏng là một trong cal/g.K. Tính nhiệt độ của hệ khi đạt cânbằng?Bài 5. Cho phản ứng tổng hợp benzen như sau: 3C2H2 (khí) → C6H6 (lỏng) . Mang lại biếtnhiệt sinh tiêu chuẩn của axetylen và benzen thứu tự là 54,194 và 11,72 Kcal.mol-1,Tính cảm giác nhiệt (ΔH) sinh sống điều kiện chuẩn chỉnh của phản bội ứng trên?Bài 6. Mang đến phản ứng tổng đúng theo benzen như sau: 3C2H2 (khí) → C6H6 (lỏng). Mang lại biếthiệu ứng nhiệt đẳng áp (ΔH) sống 100oC của phản bội ứng là -120,764 Kcal, Tính biếnthiên nội năng (ΔU) của bội phản ứng ở nhiệt độ trên?Bài 7. Tính nhiệt độ lượng cần cung ứng để làm cho nóng chảy 18g nước đá sống 0oC cùng sauđó nâng lên đến nhiệt độ 30oC, biết nhiệt nóng rã của nước đá sinh hoạt 0oC là 1434,6cal/mol và Cp của nước lỏng là 7,2 cal.mol-1.K-1.Bài 8. Một khí nổ đựng trong một xylanh gồm piston nặng nề 5kg. Sau tiếng nổ pistonnâng lên 1,2m cùng tỏa ra một lượng nhiệt là 80 cal. Tính đổi mới thiên nội năng của khí?Bài 9. đến 450g khá nước dừng tụ nghỉ ngơi 100oC bên dưới áp suất 1 atm. Sức nóng hóa tương đối củanước ở nhiệt độ này là 539 cal/g. Tính công (W) của quy trình này ?Bài 10. Mang lại 450g khá nước dừng tụ sinh sống 100oC dưới áp suất 1 atm. Biết sức nóng ngưngtụ của nước ở ánh sáng này là -539 cal/g, Tính nhiệt lượng Q của quy trình này?Bài 11. Cho những phản ứng:1) 2H2(k) + O2(k) = 2H2O(l)H = -68,317kcal/mol 2) C(grafit) + O2(k) = CO2(k)H = -94,05kcal/mol3) CH4(k) + 2O2 (k) = CO2(k) + 2H2O(k) H = -212,8kcal/molTính nhiệt chế tạo ra thành của CH4?Bài 12. Cho phản ứng:N2(k) + O2(k) = 2NO(k)0Ơ 298 K cảm giác nhiệt đẳng tích là bao nhiêu?H0298 = 190 kJBài 13. Một hệ kêt nạp một lượng nhiệt độ 100 kJ. Nội năng hệ tăng 150 kJ .Vậy trongbiến thay đổi trên, công của hệ là bao nhiêu?Bài 14. Tính biến chuyển thiên nội năng của quy trình bay khá 1 kilogam nước sống T= 4230K và1atm. Biết nhiệt bay hơi của nước bằng 2109,2 kJ/kg. Xem tương đối nước như khí lýtưởng và bỏ lỡ thể tích nước lỏng:Bài 15. Đốt cháy grafit thu được 5,5g khí CO2 làm cho thoát ra 11,8 kcal. Tính sức nóng tạothành tiêu chuẩn H0298 (tt) (kcal/ mol) khí CO2 ?Bài 16. Khẳng định hiệu ứng sức nóng H của quá trình biến than chì thành kim cương:C (grafit)  C ( kim cương) + H = ?.Biết :C (grafit ) + O2(k) = CO2(k) H1 = -94,052 kcalC (kim cương) + O2(k) = CO2(k) H2 = - 94,505 kcalBài 17. Sức nóng trung hoà NaOH và NH4OH bởi axit HCl khớp ứng bằng -57456 và-51534 kJ/mol. Tính nhiệt phân ly của NH4OH?Bài 18. Mang đến phản ứng:Zn(r ) + H2SO4 ( aq) = H2(k) + ZnSO4 (aq)Tính QV,293 ?Qp,298 = -142956JBài 19. Hoà rã 10g muối bột khan CaCl2(M=111) vào số lượng nước đủ phệ toả ra 1lượng nhiệt độ 6,83kJ, còn kết hợp 10g tinh thể CaCl2.6H2O(M=219) trong cùng điềukiện thì hấp thụ 1 lạng nhiệt 0,87kJ. Hãy tính vươn lên là thiên entanpi H của thừa trìnhhình thành tinh thể ngậm nước từ muối hạt khan?Bài 20. Lúc hoà chảy 32g CuSO4 (M=160)khan trong 1 lượng nước đủ bự thì phát ra1 lượng nhiệt 13,221kJ. Còn khi kết hợp 50g tinh thể CuSO45H2O(M=240)vào nước vào cùng điều kiện thì hấp thụ 1 lạng nhiệt 2,343kJ. Xác minh nhiệthydrat hoá đồng sulfat?CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÝ 2 Bài 1. Thực hiện trộn 100g nước sống 100oC với 200g nước nghỉ ngơi 25oC, biết nhiệt độ dungriêng mức độ vừa phải của nước dạng lỏng là một trong cal/g.K và nhiệt độ của hệ khi đạt cânbằng là 50oC. Xem hệ là hệ cô lập, tính thay đổi thiên entropy của toàn hệ ?Bài 2. Một bình kín đáo hai ngăn, ngăn thứ nhất hoàn toàn có thể tích 0,1 m3 đựng oxi, ngăn thứhai có thể tích 0.4 m3 chứa Nitơ. Nhì ngăn hồ hết ở cùng một điều kiện về nhiệt độ độ17oC và áp suất 1,013.105 N/m2. Tính trở nên thiên entropi khi nhị khí khuếch tán vàonhau?Bài 3. Một khí lý tưởng thuở đầu ở 250K, 1atm và hoàn toàn có thể tích là 10 lít. Lúc nén thuậnnghịch đẳng nhiệt khí này thì entropy sút 5J/K, tính thể tích sau khoản thời gian nén?Bài 4. Tiến hành trộn 100g nước ở 100oC cùng với 200g nước sống 25oC, biết nhiệt độ dungriêng trung bình của nước dạng lỏng là 1 trong những cal/g.K và ánh sáng của hệ lúc đạt cânbằng là 50oC. Coi hệ là hệ cô lập, tính biến hóa thiên entropy của toàn hệ ?Bài 5. đến phản ứng diễn ra như sau: 2CO (k) + O2 (k) = 2CO2 (k), biết biến chuyển thiênentanpy tiêu chuẩn của CO, O2 và CO2 theo thứ tự là -26416 cal/mol cùng -94052 cal/molvà entropy tiêu chuẩn chỉnh của co và CO2 theo thứ tự là 47,301 cal/mol.K, 49,003cal/mol.K với 51,06 cal/mol.K. Tính ΔScô lập của hệ này ?Bài 6. Tính biến chuyển thiên entropy của quy trình đun rét đẳng áp 1 mol KBr tự 25oCđến 227oC, biết rằng trong vòng nhiệt độ đó Cp (KBr) = 11,6 + 3,32.10-3Tcal/mol.Bài 7. Ở 25oC, entropy của lưu hoàng dạng thoi với dạng một xiên theo lần lượt là 7,62 và7,78 cal/mol.K, sức nóng cháy tương ứng là -70940 với -71020 cal/mol. Bỏ qua mất sự khácnhau về cân nặng riêng của nhị dạng lưu huỳnh trên, Tính ΔF của quá trình này ?Bài 8. Tính S lúc một mol hơi nước dừng tụ thành nước lỏng nghỉ ngơi 1000C, 1 atm. Chobiết nhiệt hóa khá của nước ở ánh sáng trên là 549cal/g.Bài 9. Tính thay đổi thiên entropi S lúc một mol nước đá khi nóng chảy trọn vẹn ở 1atm và 00 C. Biết quy trình này hấp thụ một nhiệt độ lượng 6003,7 J/mol.Bài 10. Tính đổi mới thiên S trong quá trình đun lạnh chảy 1 mol benzen. Mang lại biếtnhiệt nóng chảy của benzen làm việc 2780K là 9927 J/molBài 11. đến phản ứng:CO(k) + H2O(k) = CO2(k) + H2(k)0Biết G 298 (kJ/mol) của các chất CO(k), H2O(k), CO2(k), H2(k) lần lược bằng:-137,14; -228,61; -394,6Tính G0298 (pư) ?CHƯƠNG 3. CÂN BẰNG HÓA HỌC Bài 1. Cho phản ứng thủy phân este axetat etyl:CH3COOC2H5 + H2O ↔ CH3COOH + C2H5OHNếu ban sơ số mol este ngay số mol nước thì khi thăng bằng có 1/3 lượng este bịphân hủy, tính hằng số thăng bằng của phản nghịch ứng thủy phân trên ?Bài 2. Cho phản ứng: CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O.Ở 100oC, hằng số cân đối Kc = 4. Nếu mang lại 5mol axit axetit cùng 5mol rượu etylicphản ứng vào một bình kín ở 100oC thì khi cân bằng, số mol axit sót lại baonhiêu?Bài 3. Mang lại phản ứng:I2 (k) + H2(k)  2HI (k)Ở 4200K và thể tích không cầm đổi, hằng số thăng bằng Kc = 50. Mật độ đầu cácchất phản ứng là H2 = 1,5mol/l , I2 = 0,25 mol/l, HI = 5mol/l.Phản ứng trên sẽ diễn ra theo chiều nào?Bài 4. Khí N2O4 và khí NO2 cân bằng với nhau ở 25oC với áp suất riêng rẽ phần tươngứng là 0,69 atm với 0,31 atm. Tính hằng số cân đối Kp của phản ứng N2O4 = 2NO2ở 65oC trường hợp hiệu ứng nhiệt mức độ vừa phải của phản bội ứng này trong tầm nhiệt độ từ25oC cho 65oC là 14965 cal.Bài 5. Hỗn hợp N2O4 = 2NO2 cân đối với nhau ngơi nghỉ 25oC cùng với áp suất riêng phầntương ứng là 0,69 atm cùng 0,31 atm. Tính áp suất hơi riêng phần của NO2 làm việc 25oC khicân bằng nếu áp suất lúc đầu của N2O4 là 10 atm.Bài 6. đến phản ứng thuận nghịch trong hỗn hợp nước:A + B  C + 2DHằng số cân băng Kc = 1. Một hệ có nồng độ CA = CB = 0,001M cùng Cc = Cd =0,01M. Hãy cho thấy chiều của phản bội ứng trên?Bài 7. Mang đến phản ứng:CO(k ) + H2O(k) = CO2 (k) + H2 (k)0Ở 1000 K, áp suất ko đổi,hằng số thăng bằng của phản nghịch ứng là 1,4. Ở ánh sáng nầyhỗn hợp có thành phần mol:50% CO, 5%H2O, 20% CO2 cùng 25% H2. Hãy cho thấy thêm chiều bội nghịch ứng ?Bài 8. Mang đến phản ứng:H2(k) + I2 (k) = 2HI(k)0Ở 420 K và thể tích ko đổi, hằng số tốc độ phản ứng Kc = 50. Nồng độ các chấtphản ứng ban đầu: (H2) = 2mol/l, (I2) = 5mol/l, (HI) = 10 mol/l. Cho thấy chiềuphản ứng?Bài 9. đến phản ứng:A(k) + B(k ) )  C(k) + D( k) với H