Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 12

     

Task 1. Listen to lớn the conversation between Paul and Andrea và decide whether the statements are true (T) or false (F).

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh lớp 12


Before

I. BEFORE YOU LISTEN

Look at the picture below & describe what is happening in it.

(Nhìn vào hình sau đây hãy miêu tả điều gì đang xảy ra.)

*

Listen và repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

flight /flaɪt/

reserved /rɪˈzɜːvd/

coach /kəʊtʃ/

rarely /ˈreə.li/

close-knit /ˌkləʊsˈnɪt/

spread out /spred/

leftovers /ˈleftˌəʊ.vər/

crowded /ˈkraʊ.dɪd/

Lời giải bỏ ra tiết:

The picture shows the scene of the reunion of a family with a big meal. We can see the happy look on every family member’s face.

(Hình ảnh cho thấy cảnh sum vầy của một mái ấm gia đình trong bữa ăn lớn. Bạn cũng có thể nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt của hồ hết thành viên vào gia đình.)


Task 1

II. WHILE YOU LISTEN 

Task 1. Listen lớn the conversation between Paul and Andrea và decide whether the statements are true (T) or false (F). 

(Nghe đoạn hội thoại giữa Paul cùng Andrea, kế tiếp quyết định những câu dưới đây đúng tuyệt sai.)

 

T

F

1. Andrea can’t wait for her flight.

 

2. Paul is very excited about coming home.

 

 

3. Paul’s trang chủ is 280 kilometers from where they are now.

 

 

4. There are more children in Andrea’s family than in Paul’s.

 

 

5. When Andrea"s family get together, they often go out for dinner.

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

1. T

Andrea can’t wait for her flight.

(Andrea quan trọng đợi chuyến bay.)

Thông tin: “I am sure. I’ve booked a flight tomorrow afternoon & I can"t wait.”

2. F

Paul is very excited about coming home.

(Paul rất hứng thú với việc trở về nhà.) 

Thông tin: “I haven"t decided yet. I"m still considering ....”

3. F

Paul’s home is 280 kilometers from where they are now.

(Nhà của Paul giải pháp nơi chúng ta ở bây giờ 280km.)

Thông tin: “Well, it"s not very important lớn me. My family lives about 180 kilometer from here. I usually take the train or the coach.”

4. T

There are more children in Andrea’s family than in Paul’s. 

(Gia đình của Andrea có không ít con hơn gia đình nhà Paul.)

Thông tin: Andrea’s family: 6 children, Paul’s family: three brothers & him.

5. T

When Andrea"s family get together, they often go out for dinner. 

(Khi gia đình Andrea đoàn tụ , chúng ta thường bữa tối ở ngoài.)

Thông tin: “And there are too many people lớn cook for. So we end up going out to dinner a lot. That"s also fun.”


Task 2


Task 2. Listen again and chú ý down two things that are different about Paul’s & Andrea’s families.


(Nghe lại và khắc ghi những điều khác biệt về mái ấm gia đình họ.)

Phương pháp giải:

 Tapescript

Paul : phường ; Andrea : A

P: So Andrea, you"re going home for the holiday?

A: I am sure. I’ve booked a flight tomorrow afternoon & I can"t wait.

P: That sounds great.

A: What about you? Going home, too?

P: I haven"t decided yet. I"m still considering ....

A: Haven’t decided yet? Oh, you’re never going lớn get a flight out of here. All the seats have been reserved by now I’m sure. It"s the holiday season, after nil.

P: Well, it"s not very important to lớn me. My family lives about 180 kilometer from here. I usually take the train or the coach.

A: You don"t sound excited about it.

Xem thêm: Lời Thoại Vở Chèo Quan Âm Thị Kính, Vở Chèo Quan Âm Thị Kính

P: Well we are not really a very close-knit family. I have three brothers, và they"re spread out all over the place. We rarely get together as a family any more.

A: Well I try to get trang chủ as soon as possible. We’re a big family — there are six of us - children - so it"s always a lot of fun.

P: Six kids?

A: Yes. And we"re all really close. My brothers are married, so it makes for a very crowded trang chủ over the holiday. And there are too many people to lớn cook for. So we over up going out khổng lồ dinner a lot. That"s also fun.

P: Well, at my home, my Mother loves to lớn cook so when we get home, she often cooks big meals. We have leftovers fur days. 

Tạm dịch:

P: Andrea, chúng ta có dự tính về bên trong kỳ du lịch không?

A: chắc chắn rằng rồi. Tôi đang đặt vé mang đến chuyến bay vào chiều mai và tôi bắt buộc đợi được nữa. 

P: thật tuyệt!

A: vậy còn bạn? các bạn cũng về bên chứ?

P: Tôi chưa đưa ra quyết định được. Tôi vẫn đang cân nặng nhắc.....

A: Chưa quyết định? Oh, các bạn sẽ không bao giờ có được một chuyến bay thoát ra khỏi đây. Tôi chắc hẳn rằng tất cả các chỗ ngồi đã được đặt trước bây giờ bởi chính là mùa lễ.

P: Vâng, nó chưa phải rất đặc biệt với tôi. Gia đình tôi sống cách đây 180 km. Tôi hay đi tàu hoả hoặc xe cộ buýt con đường dài.

A: các bạn có vẻ không tồn tại hứng thú về nó.

P: Vâng, chúng tôi không đích thực là một mái ấm gia đình khăng khít. Tôi có bố anh em, và bọn chúng đi mọi nơi. Chúng tôi hiếm khi gặp nhau như một mái ấm gia đình nữa.

A: Tôi cũng cố gắng về nhà càng cấp tốc càng tốt. Chúng tôi là một mái ấm gia đình lớn - bao gồm sáu fan trong số cửa hàng chúng tôi - trẻ nhỏ - vì vậy luôn vui vẻ.

P: Sáu anh em?

A: Vâng. Và tất cả công ty chúng tôi đều khôn cùng thân thiết. đồng đội của tôi đã lập gia đình, vày vậy điều đó làm đến nhà tôi rất đông đúc trong kỳ nghỉ. Và đề xuất nấu ăn cho quá nhiều người. Bởi vì vậy cửa hàng chúng tôi rất giỏi đi ra bên ngoài để ăn tối. Đó cũng chính là niềm vui.

P: Vâng, ở nhà tôi, mẹ tôi hết sức thích nấu nướng nướng đề nghị khi chúng tôi về nhà, bà thường nấu nướng những bữa tiệc lớn. Chúng tôi để lại thức ăn uống thừa cho đa số ngày sau đó. 

Lời giải chi tiết:


Paul

Andrea

 1. His family members are not very close.

(Thành viên trong mái ấm gia đình của anh ấy không gắn thêm bó lắm.) 

 1. She lives in a very close-knit family.

(Cô ấy sinh sống trong một gia đình rất khăng khít.) 

 2. The family often have the big meal the mother cooks at home.

(Gia đình anh ấy thông thường có những bữa tiệc lớn do bà bầu anh ấy nấu ăn ở nhà.)

 2. The family often go out khổng lồ eat when they get together.

(Gia đình cô ấy thường xuyên đi ăn uống ở ngoại trừ khi ở thuộc nhau.)


After

III. AFTER YOU READ 

Work in groups. Discuss the importance of family in a person"s life.

(Làm bài toán từng nhóm. Bàn bạc tầm đặc trưng của gia đình trong cuộc sống mỗi người.)

Lời giải đưa ra tiết:

A: I think there"s no doubt about the importance of family to one’s life.

(Tôi nghĩ về rằng không có nghi ngờ gì về tầm đặc biệt quan trọng của mái ấm gia đình đối với cuộc sống đời thường của một người.)

B: Sure. We can say nothing in life is more important than it. Family is an essential base for society. Without family, there is no society.

(Chắc chắn. Chúng ta cũng có thể nói không gì trong cuộc sống thường ngày quan trọng hơn nó. Gia đình là một gốc rễ thiết yếu mang đến xã hội. Không tồn tại gia đình, không có xã hội.)

A: I can"t agree more with your idea. Just at the first moment of life we witness và learn the speech, gestures of love from our beloved dears.

(Tôi đồng ý với tưởng của bạn. Tức thì trong khoảnh khắc thứ nhất của cuộc đời, chúng ta chứng kiến với học cách nói chuyện, đầy đủ cử chỉ ngọt ngào từ người thân yêu của bọn chúng ta.)

B: What’s more a family is an irreplaceable entity because nowhere else you can be given the true love, support, security and safety.

(Hơn nữa, gia đình là thực thể không thể thay thế sửa chữa được chính vì không nơi nào khác chúng ta có thể nhận tình yêu thiệt sự, hỗ trợ, an toàn và an toàn.)

A: & it’s a safe place in which you are brought up và protected.

(Bạn được nuôi dạy dỗ và đảm bảo theo biện pháp an đoàn đó.)

B: As a result of this, we should learn how khổng lồ appreciate its values & how to lớn conserve them.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Các Giới Từ Chỉ Thời Gian: " In On At Thời Gian : At, In, On

(Do đó, bọn họ nên học cách đánh giá cao các giá trị của gia đình và làm thay nào để bảo tồn chúng.)

A: So, this important mailer should be taught at schools even at children’s early stage.

(Vì vậy, thông điệp đặc biệt này buộc phải được dạy dỗ ở những trường ngay cả ở quá trình đầu của trẻ em.)