Ba Nguồn Điện Giống Nhau Mỗi Nguồn Có E = 3V R = 1Ω Mắc Như Hình Vẽ. Hiệu Điện Thế Uab Bằng

     

Tài liệu siêng đề bài tập thiết bị lý 11 - Chương 2: loại điện không đổi - chủ đề 5: Định phương tiện ôm cho những loại đoạn mạch: - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: - vuhoangbg


Bạn đang xem: Ba nguồn điện giống nhau mỗi nguồn có e = 3v r = 1ω mắc như hình vẽ. hiệu điện thế uab bằng

gmail.com sau này đang ban đầu từ ngày hôm nay 1 I con kiến thức: Đoạn mạch đựng nguồn điện: ξ, r Thì UAB = ξ + I(R+ r) giỏi UBA = - ξ - I (R +r). Đoạn mạch chứa được nhiều nguồn điện, những điện trở: ξ1, r1 ξ2, r2 Thì UAB = ξ1 - ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). Hay: UBA = ξ2 - ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). 3. Năng suất của nguồn điện: ξξNNco UtItIUAH ===....A nguonich (%) 4. Mắc mối cung cấp điện: Mắc n mối cung cấp điện tiếp liền nhau. ξb = ξ1 + ξ2 + .. + ξn rb = r1 + r2 + .. + rn Mắc m nguồn tích điện giống nhau (ξ0 , r0) song song nhau. ξb = ξ0 , rb = mr0 Mắc N nguồn tích điện giống nhau (ξ0 , r0) thành m dãy, từng dãy có n mối cung cấp điện. ξb = n.ξ0 , rb = mrn 0.. Mắc xung đối. Giả sử mang đến ξ1 > ξ2. ξ1, r1 ξ2, r2 ξb = ξ1 - ξ2 , rb = r1 + r2 . II. Bài xích tập từ luận: 1. Cho ξ = 12 V, r = 1 Ω, R l biến hóa trở. A. Điều chỉnh mang lại R = 9 Ω. Search cơng của mối cung cấp ξ cùng nhiệt lượng lan ra trên R...


*
9 trang | phân chia sẻ: tranhong10 | Lượt xem: 18510 | Lượt tải: 0
*

Bạn đã xem ngôn từ tài liệu Chuyên đề bài xích tập đồ gia dụng lý 11 - Chương 2: dòng điện không thay đổi - chủ đề 5: Định phép tắc ôm cho những loại đoạn mạch, để download tài liệu về máy bạn click vào nút tải về ở trên
gmail.com tương lai đang ban đầu từ ngày bây giờ 1 I loài kiến thức: Đoạn mạch cất nguồn điện: ξ, r Thì UAB = ξ + I(R+ r) hay UBA = - ξ - I (R +r). Đoạn mạch chứa nhiều nguồn điện, các điện trở: ξ1, r1 ξ2, r2 Thì UAB = ξ1 - ξ2 + I (R1+ R2+ r1 +r2). Hay: UBA = ξ2 - ξ1 – I (R1+ R2+ r1 +r2). 3. Công suất của mối cung cấp điện: ξξNNco UtItIUAH ===....A nguonich (%) 4. Mắc nguồn điện: Mắc n mối cung cấp điện tiếp nối nhau. ξb = ξ1 + ξ2 + .. + ξn rb = r1 + r2 + .. + rn Mắc m điện áp nguồn giống nhau (ξ0 , r0) song song nhau. ξb = ξ0 , rb = mr0 Mắc N điện áp nguồn giống nhau (ξ0 , r0) thành m dãy, mỗi dãy có n nguồn điện. ξb = n.ξ0 , rb = mrn 0.. Mắc xung đối. Mang sử mang lại ξ1 > ξ2. ξ1, r1 ξ2, r2 ξb = ξ1 - ξ2 , rb = r1 + r2 . II. Bài bác tập tự luận: 1. đến ξ = 12 V, r = 1 Ω, R l biến chuyển trở. A. Điều chỉnh mang đến R = 9 Ω. Tìm cơng của nguồn ξ và nhiệt lượng lan ra trên R vào 5 phút ? b. Điều chỉnh R làm sao cho điện năng tiêu tốn của đoạn mạch chứa R vào 2 phút ξ, r bằng 3240 J, tính R ? a. Với gi trị no của R thì cơng suất tiêu hao trong R đạt giá trị cực lớn ? Tính giá bán trị cực lớn này ? Đ s: 4320 J, 3240 J. 3 Ω v 31 Ω. 36 W (R = r) 2. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ, ξ1 = 10 V, ξ2 = 2 V, r1 = r2 = 1 Ω . R là thay đổi trở. ξ1 , r1 a. Điều chỉnh R = 10 Ω, kiếm tìm hiệu điện chũm giữa hai rất của nguồn ξ2. 15 Định qui định Ôm cho những loại đoạn mạch - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: - vuhoangbg
gmail.com mai sau đang bắt đầu từ ngày hôm nay 2 Tính sức nóng lượng lan ra bên trên R vào 5 phút ? ξ2, r2 R b. Điều chỉnh R làm thế nào để cho hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn ξ1 bằng không. Tính R ? c. Với cái giá trị như thế nào của R thì năng suất tiêu thụ bên trên R đạt quý hiếm cực đại? Tính giá chỉ trị cực lớn này? Đ s: 1 V, 3000 J; 4 Ω; 2 Ω, 18 W. 3. Mạch năng lượng điện như hình vẽ. ξ1 = 6 V, ξ2 = 3 V, r1 = r2 = 1 Ω. 1 a. Tính cường độ dòng điện cùng hiệu điện cố của mỗi cực của nguồn lúc k mở. B.* Tính I qua K lúc K đóng góp ? Đ s: 4,5 A, U1 = 1,5 V, U2 = -1,5 V. 9 A. 2 4. Mang đến mạch điện như hình vẽ.R2 = R3 = R4 = 30 Ω. R1= 35 Ω, r = 5 Ω. Rv khôn cùng lớn, V chỉ 13,5 V. A. Tính suất điện rượu cồn của nguồn? b. Đổi chổ nguồn và Vôn kế, tra cứu số chỉ của V ? Đ s: 18 V, 13,5 V. 5. đến mạch năng lượng điện như hình trong các số đó ξ2 = 6 V, r1 = 2 Ω. Đèn ghi 12 V- 6 W. Xác định giá trị của ξ1 với r2 biết đèn sáng thường. 1 Hiệu điện cầm giữa hai rất của mối cung cấp 2 là 5 V. Đ s: 8 V, 2 Ω Đ 2 6. Mang lại mạch điện như hình vẽ. Biết ξ1 =12 V, r1 = 1 Ω; ξ1 r1 ξ2 r2 ξ2 =6 V, r2 = 2 Ω; ξ3 = 9 V, r3 = 3 Ω; R1 = 4 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω. Tính hiệu điện cụ giữa nhị điểm A B ? Đ s: 13,6 V. ξ3 r3 ξ1 7. Mang lại mạch điện như hình : ξ1 = 1,9 V; ξ2 = 1,7 V; ξ3 = 1,6 V; r1 = 0,3 Ω; r2 = r3 = 0,1 Ω. Ampe kế A chỉ số 0. ξ2 Tính năng lượng điện trở R và cường độ chiếc điện qua các mạch nhánh. Đ s: R = 0,8 Ω, I = 2 A, I1 = I2 = 1 A. ξ3 8.Cho mạch điện như hình: cho thấy thêm ξ1 = ξ2 ; R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω; r2 = 0,4 Ω. ξ1 ξ2 Hiệu điện nạm giữa hai cực của nguồn ξ1 bởi không. Tính r1 ? Đ s: 2,4 Ω 9. Cho mạch điện như hình vẽ: ξ = 3v, r = 0,5 Ω. R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω, R4 = 8 Ω, R5 = 100 Ω, RA = 0 Ω. Ban sơ k mở cùng ampe kế chỉ I = 1,2 A. - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: - vuhoangbg
gmail.com tương lai đang ban đầu từ ngày lúc này 3 a. Tính UAB cùng cường độ cái điện qua mỗi điện trở. B. Tìm kiếm R3, UMN, UMC. C. Tìm cường độ mạch chủ yếu và từng nhánh lúc K đóng ? Đ s: 4,8 v, I1 = I2 = 0,4 A. I3 = I4 = 0,8 A. R3 = 4 Ω, UMN = 0 V, UMC = 0,8 V. Không nắm đổi. ξ1 r1 10. đến mạch năng lượng điện như hình vẽ: ξ1 = 20V, ξ2 = 32 V, r1 = 1 Ω, r2 = 0,5 Ω, R = 2 Ω ξ2 r2 xác minh chiều cùng cường độ cái điện qua mỗi nhánh ? Đ s: I1 = 4 A, I2 = 16 A, I = 12 A III. Bài xích tập tắc nghiệm: câu hỏi 1: cho mạch điện như hình vẽ. Phương trình nào mô tả đúng quan hệ giữa những cường độ chiếc điện: A. I1 + I6 = I5 B. I1 + I2 = I3 C. I1 + I4 = I5 D. I1 + I2 = I5 +I6 thắc mắc 2: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ câu hỏi 1. Phương trình nào biểu đạt đúng quan hệ giữa các cường độ cái điện: A. 4I1 + 2I5 + 6I3 = 10 B. 3I4 + 2I5 – 5I6 = 12 C. 3I4 - 4I1 = 2 D. 4I1 + 2I5 + 6I3 = 0 thắc mắc 3: mang đến mạch điện như hình vẽ. ξ1 = 6V, r1 = 1Ω, ξ2 = 3V, r2 = 2Ω. Với cái giá trị làm sao của R thì ξ2 không phát ko thu: A. R 2Ω C. R 2Ω câu hỏi 5: đến mạch điện như hình vẽ. ξ1 = ξ2 = 6V, r1 = 1Ω, r2 = 2Ω, R1 = 5Ω, R2 = 4Ω, vôn kế có điện trở không nhỏ chỉ 7,5V. Tính UAB: A. 6V B. 4,5V C. 9V D. 3V câu hỏi 6: mang đến mạch điện như hình vẽ thắc mắc 5. ξ1 = ξ2 = 6V, r1 = 1Ω, r2 = 2Ω, R1 = 5Ω, R2 = 4Ω, vôn kế có điện trở rất cao chỉ 7,5V. Tính R: A. 4,5Ω B. 7,5Ω C. 6Ω D. 3Ω I5 I1 I2 I4 I6 I3 4Ω 3Ω 2Ω 5Ω 6Ω 10V 12V A B R ξ1, r1 ξ2, r2 V A B R ξ1, r1 ξ2, r2 R2 R1 N M A B R ξ, r I - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: - vuhoangbg


Xem thêm: Download Sand Castle Builder Lop 5, Download Sand Castle Builder 1

gmail.com mai sau đang bước đầu từ ngày bây giờ 4 thắc mắc 7: mang đến đoạn mạch như hình vẽ. Hiệu điện ráng giữa hai điểm A với B có biểu thức là: A. UAB = ξ + I(R +r) B. UAB = ξ - I(R +r) C. UAB = I(R +r) - ξ D. UAB = - I(R +r) - ξ câu hỏi 8: đến đoạn mạch như hình vẽ. Hiệu điện ráng giữa nhì điểm A và B gồm biểu thức là: A. UAB = ξ - I(R +r) B. UAB = - I(R +r) - ξ C. UAB = ξ + I(R +r) D. UAB = I(R +r) - ξ thắc mắc 9: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ. ξ1 = 6V, r1 = 1Ω, ξ2 = 3V, r2 = 3Ω, R = 3Ω. Tính UAB: A. 3,6V B. 4V C. 4,2V D. 4,8V thắc mắc 10: mang lại mạch điện như hình vẽ thắc mắc 9. ξ1 = 6, r1 = 1Ω, ξ2 = 3V, r2 = 2Ω. Với cái giá trị nào của R thì ξ2 phát điện: A. R 2Ω C. R 1Ω ĐÁP ÁN thắc mắc 11: Một cỗ ắc quy được nạp năng lượng điện với cường độ mẫu điện hấp thụ là 3A và hiệu điện cố đặt vào nhị cực của cục ắcquy là 12V. Khẳng định điện trở trong của bộ ắcquy, biết cỗ ắcquy có ξ’ = 6V: A. 1Ω B. 2Ω C. 3Ω D. 4Ω thắc mắc 12: Một cỗ ắc quy được nạp điện với cường độ mẫu điện hấp thụ là 5A và hiệu điện vậy đặt vào nhì cực của bộ ắcquy là 32V. Xác minh điện trở trong của bộ ắcquy, biết cỗ ắcquy tất cả ξ’ = 16V: A. 1,2Ω B. 2,2Ω C. 3,2Ω D. 4,2Ω thắc mắc 13: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ. ξ1 = 4,5V; r1 = 1Ω, ξ2 = 1,8V, RAB = 8Ω, RA = 0. Tìm quý giá của năng lượng điện trở đoạn AC nhằm ampe kế chỉ số không: A. 1,2 Ω B. 2,4 Ω C. 3,6Ω D. 4,8Ω câu hỏi 14: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ. ξ1 = 4,5V; r1 = 1Ω, ξ2 = 1,8V, RAB = 8Ω, RA = 0, R = 3Ω. Tìm giá trị của điện trở đoạn AC nhằm ampe kế chỉ số không: A. 3 Ω B. 4 Ω C. 6Ω D. 8Ω câu hỏi 15: đến mạch điện như hình vẽ. ξ1 = 6V; r1 = 2Ω, ξ2 = 4,5V, r2 = 0,5Ω, A B R ξ, r I A B R ξ1, r1 ξ2, r2 A ξ1 , r1 ξ2 , r2 A B C R A ξ1 , r1 ξ2 , r2 A B C A ξ1 , r1 ξ2 , r2 R - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: - vuhoangbg
gmail.com mai sau đang ban đầu từ ngày bây giờ 5 RA = 0, R = 2Ω. Tìm kiếm số chỉ của ampe kế: A. 0,5A B. 1A C. 1,5A D. 2A câu hỏi 16:Một bộ nguồn gồm hai mối cung cấp ξ1; r1; ξ2, r2 khác nhau mắc tuy nhiên song với nhau rồi mắc cùng với mạch ngoài. Hiệu điện rứa hai đầu cỗ hai nguồn trên bao gồm biểu thức: A. U = ξ1 + ξ2 B. 1/U = 1/ξ1 + 1/ξ2 C. U = |ξ1 - ξ2 | D. U = câu hỏi 17: Một cỗ nguồn bao gồm hai nguồn ξ1; r1; ξ2, r2 khác nhau mắc song song cùng nhau rồi mắc với mạch ngoài. Điện trở trong của cục nguồn có biểu thức: A. Rb = r1 + r2 B. Rb = C. Rb = |r1 - r2 | D. Rb = thắc mắc 18: bố nguồn điện giống nhau mỗi nguồn có e = 3V, r = 1Ω mắc như hình vẽ. Hiệu điện núm UAB bằng: A. 8/3V B.4V C. 0V D. 5/3V thắc mắc 19: tía nguồn điện giống nhau mỗi nguồn tất cả e = 3V, r = 1Ω mắc như hình vẽ. Hiệu điện thế UAB bằng: A. 8/3V B. 4/3V C. 0V D. 5/3V câu hỏi 20: cha nguồn năng lượng điện giống nhau mỗi nguồn gồm e = 3V, r = 1Ω mắc như hình vẽ. Hiệu điện nuốm UAB bằng: A. 8/3V B.4/3V C. 0V D. 5/3V ĐÁP ÁN Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi Đáp án B C C C D D B A B C IV.Bài tập nâng cao hay và khó (các em thử mức độ nhé!): 1. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I=0,273A. Tính năng lượng điện lượng với số e dịch qua ngày tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 1 phút. (1,02.1020 e) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C C D B D D A A C C A B A B A B - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: - vuhoangbg
gmail.com ngày mai đang ban đầu từ ngày lúc này 6 2. Pin Lơclăngsê có suất điện đụng là 1,5V. Hỏi lúc nó sản ra một công là 270J thì nó di chuyển 1 lượng năng lượng điện dương là bao nhiêu ở bên trong và thân 2 rất của pin? ( 180 C) 3. Một cỗ acqui rất có thể cung cấp cho 1 chiếc điện là 4A liên tục trong 1h thì phải nộp lại a) Tính cường độ dòng điện nhưng mà ác qui này rất có thể cung cấp nếu nó được sử dụng liên tục trong 20h thì phải nạp lại b) Tính SĐĐ của acqui này giả dụ trong thời gian vận động trên phía trên nó sản có mặt 1 công 86,4 kJ HD: dung tích của acqui là Q=4.3600 (C) I’= Q/20.3600=0,2A; e=86400/Q=6 V 4. Có 2 bóng đèn trên vỏ ngoài có ghi: Đ1(220V-100W); Đ2(220V-25W) 1) nhị bóng sáng thông thường không lúc mắc chúng tuy vậy song vào mạng năng lượng điện 220V. Sau đó tính cường độ dòng điện qua mỗi bóng. 2) Mắc chúng tiếp liền vào mạng năng lượng điện 440 V thì 2 láng sáng thông thường không? nếu không hãy cho thấy bóng nào đã cháy trước? Nếu bao gồm hãy tính cường độ dòng điện qua mỗi bóng? 5. Một đèn ống nhiều loại 40W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bởi đèn dây tóc các loại 100W. Hỏi nếu áp dụng đèn ống này trung bình từng ngày 5h thì trong 30 ngày sẽ bớt được từng nào tiền năng lượng điện so với thực hiện đèn dây tóc cũng trong thời gian trên. Tầm giá điện 700 đ/kwh HD: mỗi giây tiết kiệm chi phí được 100-40=60J. Dùng 30 ngày tiết kiệm được:30.5.3600.60 (J) Đổi về kwh bởi 30.5.3600.60/3 600 000 =9 kwh tiết kiệm ngân sách và chi phí được: 700.9=6300 (đ) 6. Một nóng điện được sử dụng với hđt 220 V thì hâm sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 200C trong 10 phút. Biết sức nóng dung riêng của nước là: 4190 J/kg.K; D=1000 kg/m3; H=90% 1) Tính năng lượng điện trở của nóng điện 2) Tính năng suất điện của nóng HD: Tính nhiệt lượng thu vào của nước: Q=c.(D.V)(100-20) (năng lượng có ích) H= Q/A=Q/P.t (t=20.60=1200 s) từ đó suy ra p Mà P=U2/RR=4,232 ôm; P=931 W 7. Hai dây dẫn, một bằng đồng nguyên khối , một bằng nhôm bao gồm cùng điện trở,cùng khối lượng. - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: - vuhoangbg
gmail.com tương lai đang bước đầu từ ngày hôm nay 7 Hỏi chiều lâu năm của 2 dây dẫn hơn kém nhau từng nào lần. đến biết trọng lượng riêng với điện trở suất của 2 dây là: DAl=2700 kg/m3; DCu=8900 kg/m3; mm CuAl .10.7,1;.10.8,288 Ω=Ω= −− ρρ (ĐS: 1,4) HD: m1=m2 V1.D1=V2.D2 l1.S1.D1= l2.S2.D2 (1) Viết biểu thức của R1;R2 đến R1=R2 sau cuối ta được: 112221..DDllρρ= =1,48. Hai dây dẫn hình trụ được thiết kế từ và một chất, gồm cùng một chiều dài. Tỷ số điện trở của bọn chúng là 1:2. Hỏi dây nào nặng hơn và nặng hơn bao nhiêu? (ĐS: Hơn nhát nhau 2 lần) HD: Chúng có cùng D và điện trở suất,chiều nhiều năm 9. Một ấm điện bao gồm 2 dây dẫn R1 và R2 nhằm đun nước. Nếu sử dụng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi trong thời hạn 10 min. Còn nếu cần sử dụng riêng dây R2 thì thời hạn nước vẫn sôi là 40 min. Tính khoảng thời gian đun sôi ấm nước bên trên trong 2 ngôi trường hợp: 1) R1 tuy nhiên song với R2 (8 min) 2) R1 nối liền với R2 (50 min) Coi năng lượng điện trở của dây maiso không phụ thuộc vào vào nhiệt độ, hiệu suất của nóng là 100% HD: Dùng bí quyết tRUQ .2= cùng với Q với U không thay đổi trong đầy đủ trường hòa hợp 10 (điện trở dựa vào nhiệt độ) 1 bàn là bao gồm hiệu điện cố và năng suất định mức là 220 V-1,1 KW 1) Tính điện trở R0 với cường độ chiếc điện định nút I0 của bàn là 2) Để hạ bớt nhiệt độ của bàn là mà vẫn dùng mạng điện bao gồm hđt là 220 V fan ta mắc thông suốt với nó một năng lượng điện trở R= 9 ôm. Khi ấy bàn là chỉ với tiêu thụ một năng suất là P’= 800 W. Tính cường độ dòng điện I’, hiệu điện vắt U’ cùng điện trở R’ của bàn là. HD: 1) I0= P0/U0=5A; R0=U0/I0=44 ôm 2) """UPI = (1) mà lại RURUI R""220 −== (2) từ (1) với (2) ta được U’=180V (loại U’=40 V) - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: - vuhoangbg
gmail.com mai sau đang bước đầu từ ngày hôm nay 8 vì chưng khi đó công suất không thể bằng 80 W được; R’=40,5 ôm 11. Cho mạch năng lượng điện như sơ thiết bị hình vẽ: e=12 V; r=0 R1=3 Ω ; R2=4 Ω ; R3=5 Ω 1) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch (1A) 2) Tính hiệu điện ráng giữa 2 rất của nguồn với 2 đầu điện trở R2 (U2=4V) 3) Tính công của nguồn điện sản ra trong 10 min và năng suất toả nhiệt độ của R3 (A=7200J) 4) Tính hiệu suất của nguồn với công vì chưng nguồn sản ra trong 1h 1 2. Lúc mắc năng lượng điện trở R1=500 Ω vào 2 rất của một pin khía cạnh trời thì hđt mạch bên cạnh là U1=0,1 V.Thay năng lượng điện trở R1 bằng R2=1000 Ω thì hđt của mạch ngoài bây giờ là U2=0,15 V 1) Tính suất điện đụng và năng lượng điện trở trong của sạc này 2) diện tích của sạc này là S=5 cm2 cùng nó dấn được tích điện ánh sáng với hiệu suất là 2 mW/cm2. R2 Tính năng suất H của sạc pin khi chuyển từ tích điện ánh sáng thành nhiệt độ năng ở năng lượng điện trở không tính R2 HD: Ta dùng công thức U=I.R suy ra I sau đó áp dụng e=U+I.r đến 2 trường hợp R1,R2 năng lượng ánh sáng trong 1 s là P=10 mW=0,01 W; hiệu suất toả sức nóng trên R2 là P2 =I22.R2 Vậy H= P2/ p. ĐS: e=0,3 V; r=1000 Ω ;H=0,225 % 13. Bao gồm 36 nguồn như thể nhau từng nguồn SĐĐ e=12 V và ĐTT r=2 Ω ghép thành cỗ nguồn các thành phần hỗn hợp đối xứng có n dãy tuy nhiên song từng dãy tất cả m nguồn nối tiếp. Mạch ko kể là 6 bóng đèn giống hệt nhau được mắc song2 .Khi đó hđt mạch kế bên là U=120 V với csuất mạch kế bên 360 W. 1) Tính năng lượng điện trở mỗi bóng đèn (các đèn sáng sủa bình thường) 2) Tính m,n 3) Tính công suất và năng suất của của cục nguồn trong trường hợp này HD: 1) P1=P/6=60 W; R1=U2 /P1=240 Ω e R1 R3 - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: - vuhoangbg


Xem thêm: Tiểu Đường Ăn Lạc Được Không ? Lời Khuyên Từ Chuyên Gia! Tiểu Đường Thai Kỳ Có Được Ăn Lạc Không

gmail.com mai sau đang bắt đầu từ ngày bây giờ 9 2) Ta gồm I=6I1=3 A; R=R1/6=40 Ω ; eb=12m; rb= 2m/n với m.n=36. Cần sử dụng ĐL Ôm n=3;m=12; 3) công suất của nguồn P=eb.I=432 W; H=U/eb= 83,3 % 4. đến mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn bao gồm SĐĐ eb=42,5V; ĐTT rb=1 Ω ;R1=10 Ω ;R2=15 Ω . Biết năng lượng điện trở của các am pe kế và dây nối không đáng kể 1) Biết cỗ nguồn gồm những pin như là nhau mắc theo kiểu hỗn phù hợp đối xứng,mỗi pin có SĐĐ e=1,7V và điện trở trong là r=0,2 Ω . Hỏi bộ nguồn này mắc nỗ lực nào? ( 5 dãy song song x 25 chiếc nối tiếp) 2) Biết ampekế 1 chỉ 1,5A. Xác minh số chỉ A2 với trị số của R HD: 2) Tính UMN=I1R1I2=UMN/R2—> I=I1+I2 U=eb-I.rb UR=U-UMN R=10 Ω R 5. Mang đến mạch điện sau:R1=4 Ω ;R2=R3=6 Ω ;UAB=33V 1) Mắc vào C,D một A bao gồm RA=0; từ bây giờ R4=14 Ω . Tính số chỉ ampe kế cùng chiều loại điện qua A (0,5 A) 2) cụ A bằng vôn kế gồm RV rất cao a) tìm số chỉ vôn kế. Rất + vôn kế mắc vào điểm nào? (3,3 V) b) Điều chỉnh R4 cho đến khi vôn kế chỉ số không. Tìm R4 (9 Ω ) 3) Nếu kiểm soát và điều chỉnh cho R4=6 Ω Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch AB HD: Dùng cách thức điện cầm nút A1 A2 eb,rb R1 R2 R2 R4 R1 R3 C B D A